KemiF2 Videregående og anvendt Fysisk Kemi
 


   
     KemiF2-teori     Blok 2 2008
   
       Lærer:       Axel Hunding    axhun@osc.kiku.dk


   
     KemiF2-øvelser    Blok 2 2009
   
       Lærer:       Preben Graae Sørensen   pgs@kiku.dk