KemiF2    Øvelser i Fysisk Kemi
 
 


Seneste
nyt
29.oktober 2009.    I god tid inden øvelsesstart bør man checke at man har adgang til matematikserveren, der er den samme server som den, der blev brugt til  øvelserne i KemiF1. Holdlisterne findes nedenfor under punktet kursusdeltagere.  


Skema-
oplysninger:

Øvelsesdage og tider:

Hold 1:
             Fredagene  20/11, 27/11, 4/12, 11/12, 18/12, 8/1
             kl. 8.00-12.00                   

Hold 2:
             Tirsdagene  17/11, 24/11, 1/12 8/12, 15/12, 5/1  
             kl. 13.00-17.00

Kemisk Institut   Københavns Universitet

Øvelse  1, 2 og 3 foregår i B-415
Øvelse  4 og 5 foregår i C-S07Generelle
kursusregler
Regler for kursus- og laboratorieadfærd og for rapporter
Regler for sikkerhed i øvelseslaboratoriet
Regler for affaldshåndtering i øvelseslaboratoriet
Kemikaliebrugsanvisninger
Katastrofeplan


Kursus-
deltagere

For hvert hold indeholder henvisningen en oversigt over deltagerne på hvert hold, hvilke øvelser, der er blevet lavet og som skal laves hvilke dage samt den tilordnede makker.
En gul farve i et felt betyder at øvelsen er udført den pågældende dag.
En grøn farve betyder at rapporten er afleveret til rettelse.
En blå farve betyder at rapporten er rettet men ikke godkendt.
En rød farve betyder at rapporten er godkendt.
En lyserød farve betyder at øvelsen er godkendt ved overførsel fra et tidligere kursus.
En violet farve betyder at der har været sendt sygemelding.

              Hold1:      status for øvelser
              Hold2:      status for øvelser
             

Kursus-
materiale
Vejledningerne kan i løbet af kususperioden blive revideret i mindre omfang. Hent derfor altid seneste version fra hjemmesiden umiddelbart inden øvelsen skal udføres.

Vejledning i brug af UNIX
Usikkerhedsberegninger
Vejledning til rapportskrivning
Vejledning til elektrolytter og protolytter

ØvelseF2-1     Opløselighedsprodukt
ØvelseF2-2     Titrerkurver
ØvelseF2-3     Homogen katalyse
ØvelseF2-4     Enzymkinetik
ØvelseF2-5     DNA-smeltetemperatursbestemmelsePostkasse
Meddelelser f.eks. vedrørende afbud på grund af sygdom, samt andre henvendelser vedrørende kursets administration til Lykke Ryelund C-411, Telefon 35320328
e-post addresse: lykke@kiku.dk  


Lærere
 
Preben Graae Sørensen CS08  pgs@kiku.dk
                                                                                                                                                                                                                                                   Opdateret  9.oktober 2008