KemiF2    Øvelser i Fysisk Kemi
 
-->
 


Seneste
nyt
9.september 2008.    I god tid inden øvelsesstart bør man checke at man har adgang til studenterserveren, der er den samme som den, der blev brugt til  øvelserne i KemiF1. Reaktivering af en udløbet adgangskode sker ved henvendelse i D308, bedst mandage 12.15-13.30. Nye koder oprettes ved at følge vejledningen på hjemmesiden www.fys.ku.dk/nykonto. For at oprette en konto skal du bruge din KU pinkode. På HCØ kan en ny konto for exempel oprettes ved at bruge maskinerne i C-103.  


Skema-
oplysninger:

Øvelsesdage og tider:

Hold 1:
             Tirsdagene  11/11, 18/11, 25/11, 2/12, 9/12
             kl. 13.00-17.00                   

Hold 2:
             Onsdagene  12/11, 19/11, 26/11 3/12, 10/12  
             kl. 8.00-12.00

Hold 3:
             Onsdagene 12/11, 19/11, 26/11, 3/12, 10/12
             kl. 13.00-17.00

Hold 4: er nedlagt

Kemisk Institut   Københavns Universitet

Øvelse  1, 2 og 3 foregår i B-415
Øvelse  4 og 5 foregår i C-S07Generelle
kursusregler
Regler for kursus- og laboratorieadfærd og for rapporter
Regler for sikkerhed i øvelseslaboratoriet
Regler for affaldshåndtering i øvelseslaboratoriet
Kemikaliebrugsanvisninger
Katastrofeplan


Kursus-
deltagere

For hvert hold indeholder henvisningen en oversigt over deltagerne på hvert hold, hvilke øvelser, der er blevet lavet og som skal laves hvilke dage samt den tilordnede makker.
En gul farve i et felt betyder at øvelsen er udført den pågældende dag.
En grøn farve betyder at rapporten er afleveret til rettelse.
En blå farve betyder at rapporten er rettet men ikke godkendt.
En rød farve betyder at rapporten er godkendt.
En lyserød farve betyder at øvelsen er godkendt ved overførsel fra et tidligere kursus.
En violet farve betyder at der har været sendt sygemelding.

              Hold1:      status for øvelser
              Hold2:      status for øvelser
              Hold3:      status for øvelser
Et - ud for et nummer betyder afbud eller manglende fremmøde den pågældende dag.
Et m udfor et nummer betyder at fremødet er registreret.
Rød farve i et felt betyder at rapporten er godkendt.
 


Kursus-
materiale
Vejledningerne kan i løbet af kususperioden blive revideret i mindre omfang. Hent derfor altid seneste version fra hjemmesiden umiddelbart inden øvelsen skal udføres.

Vejledning til brug af studenterserver f.eks. fra C-103
Vejledning i brug af UNIX
Usikkerhedsberegninger
Vejledning til rapportskrivning
Vejledning til elektrolytter og protolytter

ØvelseF2-1     Opløselighedsprodukt
ØvelseF2-2     Titrerkurver
ØvelseF2-3     Homogen katalyse
ØvelseF2-4     Enzymkinetik
ØvelseF2-5     DNA-smeltetemperatursbestemmelsePostkasse
Meddelelser f.eks. vedrørende afbud på grund af sygdom, samt andre henvendelser vedrørende kursets administration til Lykke Ryelund C-411, Telefon 35320328
e-post addresse: lykke@kiku.dk  


Lærere
 
Ulla Christensen  C218  ulla@kemi.ku.dk
Preben Graae Sørensen CS08  pgs@kiku.dk
                                                                                                                                                                                                                                                   Opdateret  9.oktober 2008